NATA RESORT 2

สถาปนิก Grid Architect Co.Ltd ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาและออกแบบโครงการนาตารีสอร์ท 2 ในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ขยายจากนาตารีสอร์ท 1 การวางผังตัวอาคารออกแบบตามพื้นที่และยึดแนวทิศทางลมเป็นหลัก เปิดคอรด์กลางเป็นร่องลมทำให้อาคารมีลมผ่านกลางระหว่างอาคารทำให้รู้สึกเย็นสบาย อาคารด้านซ้ายยกสูงกว่าด้านขวาตามทิศของตะวันเพื่อป้องกันแดดและฝนที่สาดเข้าด้านหน้าอาคารอีกด้านหนึ่ง มีทางเชื่อมอาคารจากชั้นสอง ราวกันตกเหล็กโปร่ง “อิฐหน้าเตา”เป็นวัสดุท้องถิ่นของจันทบุรีนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกับตัวอาคาร ผลตอบรับของลูกค้าเมื่อเข้าพักดีเยี่ยม 100 %