Fram Sook Restaurant

ได้มีโอกาสร่วมงานกับเจ้าของโครงการรีสอร์ทในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นแฟนเพจที่ติดตามผลงานของเรามาตั้งแต่เริ่มต้น โครงการร้านอาหารนี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก งานออกแบบสถาปัตยกรรมเกิดจาก ลูกค้าชอบอาคารสไตล์ตะวันตกอย่างมาก ชอบความเรียบง่ายของริมน้ำชนบท เหมาะกับสถานที่ตั้งโครงการที่อยู่ติดบึงใหญ่ที่มีน้ำใสสะอาด เราจึงสรุปแนวคิดการออกแบบว่าเราจะสร้างอาคารที่เหมือนกับท่าจอดเรือที่อยู่ติดกับทะเลสาบทางตะวันตก งานตกแต่งภายในเป็นแบบท่าเรือประมง ด้านหน้าอาคารสร้างแปลงผักขนาดใหญ่และห้องเก็บของที่ออกแบบเป็นท่าจอดเรือ เพื่อเพิ่มเสริมบรรยากาศให้เหมือนกับอยู่ในสถานที่จริง