Renovation อาคาร ชิโนโปตุกีส

GridArchitect Thailand ได้รับมอบหมายให้Renovate ตึกแถวเดิม ซึ่งอยู่กลางเมือง ความคิดแรกที่สถาปนิกเห็นอาคารคือต้องการให้มีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมสมัยที่เมืองจันทบุรีเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส คืองานออกแบบสไตล์ชิโนโปตุกีส ซึ่งในยุคนั้นมีความหลากหลายของวัฒธรรมทั้งเอเชียและยุโรปรวมอยู่ในอาคารเดียวกัน และต้องการให้อาคารโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์สามารถจดจำได้ง่าย ซึ่งปัจจุบันอาคารรูปแบบนี้นั้นหาดูได้ยาก เราอยากให้ได้เห็นงานออกแบบที่ัใช้ความละเอียด และการใช้โครงสร้างระบบใหม่ที่มีน้ำหนักเบาเข้าไปยึดติดกับอาคารเดิม ซึ่งขั้นตอนการก่อสร้างพิถีพิถันมีการวางแผนงานที่ดี