Chaiyaporn resident

Grid Architect เข้าตรวจสอบหน้างานและความเรียบร้อยบ้านพักอาศัย 3 ชั้น ที่ตำบลพลับพลา จังหวัดจันทบุรี ก่อนลูกค้าเข้าใช้อาคาร การที่จะมี”บ้านในฝัน”ของใครหลายคนไม่ใช่เรื่องง่าย การทำงานของเราคือการถอดความเป็นตัวตนของผู้ใช้อาคาร ออกมาในรูปแบบสถาปัตยกรรม สิ่งที่เห็นในภาพถ่ายทั้งหมด คือการแสดงออกทางพฤติกรรม อุปนิสัย อารมณ์ที่สื่อออกมาให้รู้ว่าเจ้าของบ้าน มีความเป็นตัวตนที่ชัดเจนแบบใดแสงจึงเป็นส่วนสำคัญลำดับต้นๆในการควบคุมบรรยากาศ ให้รู้สึกผ่อนคลายจากการทำงาน.เพราะฉะนั้นเมื่อลูกค้ากลับมาบ้าน บ้านของเขาจะต้องอบอุ่น ผ่อนคลายและตอบทุกโจทย์ของการดำเนินชีวิตประจำวันได้…